Online-Utility.org
Utilities for Online Operating System

Bookmark and Share

 

Bazylika Archikatedralna św. Piotra i św. Pawła w Poznaniu Picture Gallery

Plan Katedry (Map of the Cathedral)

Plan Katedry (Map of the Cathedral)

Fasada Frontowa (Front View)

Fasada Frontowa (Front View)

Fasada Frontowa (Front View)

Fasada Frontowa (Front View)

Fasada Frontowa (Front View)

Fasada Frontowa (Front View)

Fasada Frontowa (Front View)

Fasada Frontowa (Front View)

Kościół NMP i Katedra (Church of Holly Virgin Mary and Cathedral)

Kościół NMP i Katedra (Church of Holly Virgin Mary and Cathedral)

Widok Od Wschodu (View from the East)

Widok Od Wschodu (View from the East)

Widok Od Wschodu (View from the East)

Widok Od Wschodu (View from the East)

Widok Od Południa Nocą (View from the South By Night)

Widok Od Południa Nocą (View from the South By Night)

Katedra Poznańska Nocą (Cathedral in the Poznań at Night; Кaфедра в Пoзиаию в Nocы)

Katedra Poznańska Nocą (Cathedral in the Poznań at Night; Кaфедра в Пoзиаию в Nocы)

Żałoba Po Smierci Jana Pawła II w Poznaniu (Mourning For Pope John Paul II in Poznan)

Żałoba Po Smierci Jana Pawła II w Poznaniu (Mourning For Pope John Paul II in Poznan)

Katedra Poznańska Nocą (Cathedral in the Poznań at Night; Кaфедра в Пoзиаию в Nocы)

Katedra Poznańska Nocą (Cathedral in the Poznań at Night; Кaфедра в Пoзиаию в Nocы)

Katedra Poznań Portal RB1

Katedra Poznań Portal RB1

Fasada Frontowa (Front View)

Fasada Frontowa (Front View)

Gotycki Poliptyk (Gothic Altar)

Gotycki Poliptyk (Gothic Altar)

Gotycki Poliptyk (Gothic Altar)

Gotycki Poliptyk (Gothic Altar)

Nagrobek Biskupa Szołdrskiego (Tomb of Bishop Szołdrski)

Nagrobek Biskupa Szołdrskiego (Tomb of Bishop Szołdrski)

Nagrobek Biskupa Baraniaka (Tomb of Bishop Baraniak)

Nagrobek Biskupa Baraniaka (Tomb of Bishop Baraniak)

Wnętrze Katedry Poznańskiej (Inside of Cathedral in the Poznań,Внутрeнноsть Кaфедры в Пoзиаию)

Wnętrze Katedry Poznańskiej (Inside of Cathedral in the Poznań,Внутрeнноsть Кaфедры в Пoзиаию)

Nagrobek Bp. Jana Lubrańskiego (Tomb of Bishop Jan Lubrański)

Nagrobek Bp. Jana Lubrańskiego (Tomb of Bishop Jan Lubrański)

Nagrobek Bp. Jana Lubrańskiego (Tomb of Bishop Jan Lubrański)

Nagrobek Bp. Jana Lubrańskiego (Tomb of Bishop Jan Lubrański)

Wnętrze Katedry (Inside of Cathedral)

Wnętrze Katedry (Inside of Cathedral)

Nagrobek Bp. Adama Konarskiego (Tomb of Bishop Adam Konarski)

Nagrobek Bp. Adama Konarskiego (Tomb of Bishop Adam Konarski)

Nagrobek Bp. Benedykta Izdbieńskiego (Tomb of Bishop Benedykt Izdbieński)

Nagrobek Bp. Benedykta Izdbieńskiego (Tomb of Bishop Benedykt Izdbieński)

Epitafium Bp. Teofila Wolickiego (Epitaph of Bishop Teofil Wolicki)

Epitafium Bp. Teofila Wolickiego (Epitaph of Bishop Teofil Wolicki)

Epitafium Bp. Jordana (Epitaph of Bishop Jordan)

Epitafium Bp. Jordana (Epitaph of Bishop Jordan)

Epitafium Bp. Jordana (Epitaph of Bishop Jordan)

Epitafium Bp. Jordana (Epitaph of Bishop Jordan)

Epitafium Apb. Leona Przyłuskiego (Epitaph of Archbishop Leon Przyłuski)

Epitafium Apb. Leona Przyłuskiego (Epitaph of Archbishop Leon Przyłuski)

Nagrobek Bp. Łukasza Kościeleckiego (Tomb of Bishop Łukasz Kościelecki)

Nagrobek Bp. Łukasza Kościeleckiego (Tomb of Bishop Łukasz Kościelecki)

Nagrobek Kard. Mieczysława Ledóchowskiego (Tomb of Cardinal Łukasz Kościelecki)

Nagrobek Kard. Mieczysława Ledóchowskiego (Tomb of Cardinal Łukasz Kościelecki)

Nagrobna Płyta Vicherowska Kanonika Bernarda Lubrańskiego (Vicher's Tomb Plate of Canon Bernard Lubrański)

Nagrobna Płyta Vicherowska Kanonika Bernarda Lubrańskiego (Vicher's Tomb Plate of Canon Bernard Lubrański)

Nagrobna Płyta Vicherowska Kanonika Andrzej Grodzicki (Vicher's Tomb Plate of Canon Andrzej Grodzicki)

Nagrobna Płyta Vicherowska Kanonika Andrzej Grodzicki (Vicher's Tomb Plate of Canon Andrzej Grodzicki)

Nagrobna Płyta Vicherowska Wojewody Łukasz I Górki (Vicher's Tomb Plate of Voivod Łukasz I Górka)

Nagrobna Płyta Vicherowska Wojewody Łukasz I Górki (Vicher's Tomb Plate of Voivod Łukasz I Górka)

Nagrobna Płyta Vicherowska Wojewody Łukasz I Górki (Vicher's Tomb Plate of Voivod Łukasz I Górka)

Nagrobna Płyta Vicherowska Wojewody Łukasz I Górki (Vicher's Tomb Plate of Voivod Łukasz I Górka)

Nagrobek Bp. Sebastiana Branickiego (Tomb of Bishop Sebastian Branicki)

Nagrobek Bp. Sebastiana Branickiego (Tomb of Bishop Sebastian Branicki)

Nagrobek Bp. Sebastiana Branickiego (Tomb of Bishop Sebastian Branicki)

Nagrobek Bp. Sebastiana Branickiego (Tomb of Bishop Sebastian Branicki)

Epitafium Bp Marcina Dunina (Epitaph of Bishop Marcin Dunin)

Epitafium Bp Marcina Dunina (Epitaph of Bishop Marcin Dunin)

Epitafium Bp Marcina Dunina (Epitaph of Bishop Marcin Dunin)

Epitafium Bp Marcina Dunina (Epitaph of Bishop Marcin Dunin)

Ambona (Pulpit)

Ambona (Pulpit)

Ambona (Pulpit)

Ambona (Pulpit)

Epitafium Bp. Pomocniczego Karola Ponińskiego H. Łodzia (Epitaph of Suffragan Bishop Karol Poniński of Łodzia Coat of Arms)

Epitafium Bp. Pomocniczego Karola Ponińskiego H. Łodzia (Epitaph of Suffragan Bishop Karol Poniński of Łodzia Coat of Arms)

Epitafium Bp. Pomocniczego Karola Ponińskiego H. Łodzia (Epitaph of Suffragan Bishop Karol Poniński of Łodzia Coat of Arms)

Epitafium Bp. Pomocniczego Karola Ponińskiego H. Łodzia (Epitaph of Suffragan Bishop Karol Poniński of Łodzia Coat of Arms)

Wjazd Św. Marcina Do Amiens (Entrence of St. Martin to Amiens)

Wjazd Św. Marcina Do Amiens (Entrence of St. Martin to Amiens)

Wjazd Św. Marcina Do Amiens, Dolna Część (Entrence of St. Martin to Amiens, Lower Part)

Wjazd Św. Marcina Do Amiens, Dolna Część (Entrence of St. Martin to Amiens, Lower Part)

Epitafium Zygmunta Raczyńskiego i Jana Wąglikowskiego (Ep[itaph of Zygmunt Raczyński and Jan Wąglikowski)

Epitafium Zygmunta Raczyńskiego i Jana Wąglikowskiego (Ep[itaph of Zygmunt Raczyński and Jan Wąglikowski)

Kolekcja Portretów Trumiennych (colection Coffin Portraits)

Kolekcja Portretów Trumiennych (colection Coffin Portraits)

Krzysztof Boguszewski ''Niebieskie Jerusalem'' (Krzysztof Boguszewski ''Haven Jerusalem'')

Krzysztof Boguszewski ''Niebieskie Jerusalem'' (Krzysztof Boguszewski ''Haven Jerusalem'')

Katedra Zacheuszek RB

Katedra Zacheuszek RB

Złota Kaplica z Nagrobkami Pierwszych Władców Polski (Golden Chapel With Tombs of First Polish Rulers)

Złota Kaplica z Nagrobkami Pierwszych Władców Polski (Golden Chapel With Tombs of First Polish Rulers)

Złota Kaplica z Nagrobkami Pierwszych Władców Polski (Golden Chapel With Tombs of First Polish Rulers)

Złota Kaplica z Nagrobkami Pierwszych Władców Polski (Golden Chapel With Tombs of First Polish Rulers)

''Bolesław Chrobry i Otton III u Grobu Św. Wojciecha'' (''Bolesław Cghrobry and Otto III at Tomb of St. Adalbert'')

''Bolesław Chrobry i Otton III u Grobu Św. Wojciecha'' (''Bolesław Cghrobry and Otto III at Tomb of St. Adalbert'')

''Mieczysław I Kruszy Bałwany'' (''Mieszko I Destroys Idols'')

''Mieczysław I Kruszy Bałwany'' (''Mieszko I Destroys Idols'')

Kopuła Złotej Kaplicy (Dome of the Golden Chapel)

Kopuła Złotej Kaplicy (Dome of the Golden Chapel)

Kopuła Złotej Kaplicy (Dome of the Golden Chapel)

Kopuła Złotej Kaplicy (Dome of the Golden Chapel)

Pozostałości Katedry Przedromańskiej (Remainings of Preromanesque Cathedral)

Pozostałości Katedry Przedromańskiej (Remainings of Preromanesque Cathedral)

Pozostałości Grobowca Mieszka I (Remanents of Grave of Mieszko I)

Pozostałości Grobowca Mieszka I (Remanents of Grave of Mieszko I)

Pozostałości Grobowca Bolesława Chrobrego (Remanents of Grave of Bolesław Chrobry)

Pozostałości Grobowca Bolesława Chrobrego (Remanents of Grave of Bolesław Chrobry)

Pozostałości Grobowca Bolesława Chrobrego (Remanents of Grave of Bolesław Chrobry)

Pozostałości Grobowca Bolesława Chrobrego (Remanents of Grave of Bolesław Chrobry)

Przypuszczalne Baptysterium (Hypotetical Baptistery)

Przypuszczalne Baptysterium (Hypotetical Baptistery)

Przedromańskie (na Dole) i Romańskie (u Góry) Mury (Preromanesque (bottom) an Romanesque (top) Walls)

Przedromańskie (na Dole) i Romańskie (u Góry) Mury (Preromanesque (bottom) an Romanesque (top) Walls)

Przedromańskie Mury (Preromanesque Walls)

Przedromańskie Mury (Preromanesque Walls)

Baza Romańskiego Filara (Base of Romanesque Pier)

Baza Romańskiego Filara (Base of Romanesque Pier)

Baza Romańskiego Filara (Base of Romanesque Pier)

Baza Romańskiego Filara (Base of Romanesque Pier)

Krypta Arcybiskupia (Archbisopric Crypt)

Krypta Arcybiskupia (Archbisopric Crypt)

Krypta Arcybiskupia (Archbisopric Crypt)

Krypta Arcybiskupia (Archbisopric Crypt)

Krypta Arcybiskupia (Archbisopric Crypt)

Krypta Arcybiskupia (Archbisopric Crypt)

Krypta Arcybiskupia (Archbisopric Crypt)

Krypta Arcybiskupia (Archbisopric Crypt)

Krypta Arcybiskupia (Archbisopric Crypt)

Krypta Arcybiskupia (Archbisopric Crypt)

Kapitel Kolumny w Lapidarium (Capitel of Column in Lapidary)

Kapitel Kolumny w Lapidarium (Capitel of Column in Lapidary)

Sowa w Lapidarium (Owl in Lapidary)

Sowa w Lapidarium (Owl in Lapidary)

Nagrobek Biskupa w Lapidarium (Bishops Tomb in Lapidary)

Nagrobek Biskupa w Lapidarium (Bishops Tomb in Lapidary)

 
Image Credits
More Images

0 Comments so far

Leave a comment :

Your name :
Your email address (optional) :
Your comment (no HTML):

Some Other Galleries:2004 | Afritz | Antarctica | Arch Enemy | Bunhwangsa | Calcariidae | Catharus guttatus | Death and state funeral of Ronald Reagan | Départements de France | Iberia | Itri | Job Cohen | Krill | Lycaon pictus | Monticola | Niemieckie zdjęcia z Powstania Warszawskiego | Olomouc | Project Orion | Psammodromus algirus | Saint-Herbot | San Marco (Milan) | San Pedro Atocpan | Tegneby kyrka

We take copyright issues seriously. We display only images with suitable licences. If you think by human or software error there is a copyright infrigement at the website, plese Contact Us.